Mekling

 

Konsulentvirksomhet med dybdekompetanse innen ledelse- og bedriftsutvikling.

 

Mekling

 

Tinia as tilbyr mekling i vanskelige personalsaker, hvor det ikke foreligger varsel om mobbing og/eller trakassering, eller klage om slike forhold.

 

Mekling som metode ved håndtering av konflikter handler om å vinne tilbake medmenneskelighet og empati, om tilgivelse og forsoning. Det handler ikke om å bli enige og det en tidligere har vert uenige om, det handler om å finne en hensiktsmessig måte å være uenige på. Det handler om å kunne både gi og få aksept for uenighet. Det handler om respekt for hverandre og de ulikheter en representerer. Enighet handler også om å bli enige om hva en er uenige om og gi aksept for at det er slik.

 

En viktig forutsetning for og lykkes er at mekleren ikke blir oppfattet som en alliert til noen av partene, at en er nøytral i forhold til konfliktens innhold, at en har og signaliserer et positivt menneskesyn, at det hele er basert på frivillighet – tvang er ingen vei til løsning.

 

Når vi tar på oss et oppdrav som meklere under håndtering av konflikter stiller vi noen enkle med absolutte krav:

  • Vi vil ikke vite noe om konfliktens historie, innhold eller om de involverte.
  • En garanti for at alt som kommer frem under meklingen ikke skal kunne brukes andre steder, få konsekvenser for noen eller føre til noen form får sanksjoner.
  • At en enes om et sett av regler for konstruktiv kommunikasjon.
  • At ingen skal bli tvunget til å bli omplassert eller må slutte på sin arbeidsplass, som en konsekvens av denne prosessen. En skal selv få ta sine valg ut fra hva en selv vurderer som best for seg.

 

Ta kontakt for ytterligere informasjon om vår tilnærming ved mekling under konflikt.

 

 

Copyright © Tinia as - All Rights Reserved.

Samarbeidende kurssteder