Håndtering av konflikter

 

Konsulentvirksomhet med dybdekompetanse innen ledelse- og bedriftsutvikling.

 

Forebygging og håndtering av konflikter på arbeidsplassen

 

I et godt arbeidsmiljø er det en lav terskel for å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Samtidig håndteres kritikk og uenighet på en saklig og ryddig måte. Åpenhet på arbeidsplassen viser en sunn bedriftskultur som både virksomheten og de ansatte er tjent med.

 

Tinia as hjelper dere med konstruktiv bistand innen:

  • Grønn sektor Prosedyrer som er kjent og forstått av de ansatte vil bidra til å skape ryddige prosesser når det kommer til konflikthåndtering. Gode rutiner vil ha positive virkning både på arbeidsmiljøet og på omdømmet til arbeidsplassen, ved at bedriften demonstrerer at en klarer å finne fram til løsninger på egen hånd.
  • Gul sektor Et gult arbeidsmiljø er preget av økte spenninger på arbeidsplassen. Dette kan gjelde hele arbeidsplassen, bestemte avdelinger eller mellom den enkelte ansatte. Spenninger kan oppstå fra omorganisering, nedbemanning, dårlig ledelse, misnøye med beslutninger, upassende bruk av makt, utilstrekkelig informasjon, høyt stressnivå og kommunikasjonsproblemer.
  • Rød sektor I et rødt arbeidsmiljø kan problemer ikke løses ved hjelp av metodene som kan brukes på gult nivå. Dette betyr at man her står overfor forhold på arbeidsplassen som indikerer brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidsgivere bør bestrebe seg på å opptre juridisk korrekt på dette stadiet.

 

En nærmere beskrivelse av våre ulike produkter innen håndtering av konflikter på arbeidsplassen finner dere under fanene Forebygging av konflikt, Mekling og Faktaundersøkelse.

 

Copyright © Tinia as - All Rights Reserved.

Samarbeidende kurssteder