Forebygging av konflikt

 

Konsulentvirksomhet med dybdekompetanse innen ledelse- og bedriftsutvikling.

 

Forebygging av konflikt

 

På dette nivået hjelper vi dere med å få på plass gode rutiner og prosedyrer for hvordan dere kan forebygge og håndtere konflikter på en god måte, om de skulle oppstå. Gode rutiner vil ikke bare bidra til å sikre de involverte, men vil også ha positive ringvirkninger både på arbeidsmiljøet og på omdømmet til arbeidsplassen ved at bedriften demonstrerer at den klarer å finne fram til løsninger på egen hånd.

 

Håndteringsprosedyrer

Prosedyrer bør være utarbeidet i samarbeid mellom ledelsen, de ansatte og deres representanter. De bør være en del av organisasjonens ordinære helse, miljø-og sikkerhetsarbeid (internkontroll-system). Det er ikke alltid at små bedrifter har utarbeidet slike, men man bør i størst mulig grad forsøke å integrere slike systemer og prosedyrer. Det er bedre med enkle HMS- systemer enn ingen systemer.

 

En prosedyre bør si noe om:

  • Hvordan man skal rapportere en konflikt og til hvem
  • Hvem som er ansvarlig for håndtering av en konflikt. Et godt prinsipp her er: Den som er ansvarlig for håndteringen, skal ikke være en del av konflikten.
  • At alle parter i en konflikt skal høres
  • Hva som skal være rollene og oppgavene til verneombud og tillitsvalgt dersom bedriften har det
  • Hvilke muligheter som finnes for ekstern bistand, for eksempel bedriftshelsetjeneste
  • Hvilke løsningsmetoder man bør bruke
  • Regler for skriftlighet og dokumenthåndtering
  • Hvem skal ha informasjon og om hva

 

Copyright © Tinia as - All Rights Reserved.

Samarbeidende kurssteder