Kunder og referanser

 

Konsulentvirksomhet med dybdekompetanse innen ledelse- og bedriftsutvikling.

Kunder og referanser:

Sogn og Fjordane Energi, Produksjon AS har nytta Tinia as sine tenester i samband med organisasjonsutvikling, omstillingsprosessar og konflikthandtering.

Vi er godt fornøgd med Tinia as sin bistand med tilrettelegging og handtering av prosessar, og til resultata knytt til organisasjonsutvikling.

 

Ola Lingaas

Konserndirektør produksjon

 

Gudbrandsdølen Dagningen har brukt Tinia AS i forbindelse med en konfliktsak i en av våre datterbedrifter.

Tinia AS gjennomførte en faktaundersøkelse i sakens anledning, og vi er svært godt fornøyd med Tinia AS sin gjennomføring av denne. Konsulenten fra Tinia AS fremstår med høy kompetanse på områder innen organisasjon og konflikthåndtering, og vi vil benytte deres tjenester igjen hvis bedriften skulle få behov for dette.

Ved behov for ytterligere informasjon, bare ta kontakt.

Med vennlig hilsen

Jon Kristiansen

Administrerende direktør

Gudbrandsdølen Dagningen AS

Telefon +47 61 22 10 00

Mobil +47 996 47 502

 

Noen av våre andre kunder er:

Copyright © Tinia as - All Rights Reserved.

Samarbeidende kurssteder